Nepal Cricket Players Profile

Players by Playing Role

Pradeep Airee P Baskota G Malla
Sompal Kami S Vesawkar  
N Budayair Shakti Gaucham Avinash Karn
J Mukhiya Basant Regmi Sagar Pun
R Vishwakarma    
Paras Khadka    
Binod Bhandari Subash Khakurel  
Paras Khadka Nepal Cricket
Paras Khadka
DOB : October 24,1987
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Pradeep Airee Nepal Cricket
Pradeep Airee
DOB : September 01,1992
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Prithu Baskota Nepal Cricket
Prithu Baskota
DOB : July 05,1992
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Gyanendra Malla Nepal Cricket
Gyanendra Malla
DOB : September 16,1990
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : -
------------------------------
Sompal Kami Nepal Cricket
Sompal Kami
DOB : February 02,1996
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Fast
------------------------------
Sharad Vesawkar Nepal Cricket
Sharad Vesawkar
DOB : October 06,1988
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Naresh Budayair Nepal Cricket
Naresh Budayair
DOB : October 16,1991
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Shakti Gaucham Nepal Cricket
Shakti Gaucham
DOB : April 22,1984
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Avinash Karn Nepal Cricket
Avinash Karn
DOB : February 04,1995
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Left Arm Medium
------------------------------
Jitendra Mukhiya Nepal Cricket
Jitendra Mukhiya
DOB : Novembar 22,1992
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Basant Regmi Nepal Cricket
Basant Regmi
DOB : April 06,1986
Role : Bowler
Batting : Left Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Sarar Pun Nepal Cricket
Sagar Pun
DOB : Marh 01, 1993
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Rahul Vishwakarma Nepal Cricket
Rahul Vishwakarma
DOB : October 19,1992
Role : Bowler
Batting : Left Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Binod Bhandari Nepal Cricket
Binod Bhandari
DOB : January 25, 1990
Role : Wicketkeeper
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Subash Khakurel Nepal Cricket
Subash Khakurel
DOB : April 07,1993
Role : Wicketkeeper
Batting : Right Hand Bat
Bowling : -
------------------------------
International Players Profile
India Cricket Players Profile
Australia Cricket Players Profile
South Africa Cricket Players Profile
New Zealand Cricket Players Profile
Sri Lanka Cricket Players Profile
England Cricket Players Profile
Pakistan Cricket Players Profile
West Indies Cricket Players Profile
Bangladesh Cricket Players Profile
Zimbabwe Cricket Players Profile
Afghanistan Cricket Players Profile
Ireland Cricket Players Profile
UAE Cricket Players Profile
Scotland Cricket Players Profile
Netherlands Cricket Players Profile
Nepal Cricket Players Profile
HongKong Cricket Players Profile
Canada Cricket Players Profile
Kenya Cricket Players Profile
USA Cricket Players Profile
Oman Cricket Players Profile
Papua New Guinea Cricket Players Profile
Namibia Cricket Players Profile
Jersey Cricket Players Profile
Cricwindow mobile application
Cricket live video

Useful Links

Social Media