Nepal Cricket Players Profile

Players by Playing Role

Pradeep Airee P Baskota G Malla
Sompal Kami S Vesawkar  
N Budayair Shakti Gaucham Avinash Karn
J Mukhiya Basant Regmi Sagar Pun
R Vishwakarma    
Paras Khadka    
Binod Bhandari Subash Khakurel  
Paras Khadka Nepal Cricket
Paras Khadka
DOB : October 24,1987
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Pradeep Airee Nepal Cricket
Pradeep Airee
DOB : September 01,1992
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Prithu Baskota Nepal Cricket
Prithu Baskota
DOB : July 05,1992
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Rohit Paudel Nepal Cricket
Rohit Paudel
DOB : September 02, 2002
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Gyanendra Malla Nepal Cricket
Gyanendra Malla
DOB : September 16,1990
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : -
------------------------------
Sompal Kami Nepal Cricket
Sompal Kami
DOB : February 02,1996
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Fast
------------------------------
Sharad Vesawkar Nepal Cricket
Sharad Vesawkar
DOB : October 06,1988
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Naresh Budayair Nepal Cricket
Naresh Budayair
DOB : October 16,1991
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Shakti Gaucham Nepal Cricket
Shakti Gaucham
DOB : April 22,1984
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Avinash Karn Nepal Cricket
Avinash Karn
DOB : February 04,1995
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Left Arm Medium
------------------------------
Jitendra Mukhiya Nepal Cricket
Jitendra Mukhiya
DOB : Novembar 22,1992
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Basant Regmi Nepal Cricket
Basant Regmi
DOB : April 06,1986
Role : Bowler
Batting : Left Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Sarar Pun Nepal Cricket
Sagar Pun
DOB : Marh 01, 1993
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Rahul Vishwakarma Nepal Cricket
Rahul Vishwakarma
DOB : October 19,1992
Role : Bowler
Batting : Left Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Binod Bhandari Nepal Cricket
Binod Bhandari
DOB : January 25, 1990
Role : Wicketkeeper
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Subash Khakurel Nepal Cricket
Subash Khakurel
DOB : April 07,1993
Role : Wicketkeeper
Batting : Right Hand Bat
Bowling : -
------------------------------
Aarif Sheikh Nepal Cricket
Aarif Sheikh
DOB : October 07, 1997
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Dipendra Singh Airee Nepal Cricket
Dipendra Singh Airee
DOB : January 24, 2000
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Aasif Sheikh Nepal Cricket
Aasif Sheikh (w)
DOB : June 22, 2001
Role : Wicketkeeper
Batting : Right Hand Bat
Bowling : -
------------------------------
Kushal Bhurtel Nepal Cricket
Kushal Bhurtel
DOB : January 22, 1997
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Legbreak Googly
------------------------------
Arjun Saud Nepal Cricket
Arjun Saud
DOB : June 29, 2003
Role : Wicketkeeper
Batting : Right Hand Bat
Bowling : -
------------------------------
Bhim Sharki Nepal Cricket
Bhim Sharki
DOB : September 26, 2001
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Karan KC Nepal Cricket
Karan KC
DOB : October 10, 1991
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Fast
------------------------------
Kushal Malla Nepal Cricket
Kushal Malla
DOB : March 05, 2004
Role : All Rounder
Batting : Left Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Pratis GC Nepal Cricket
Pratis GC
DOB : May 22, 2004
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Left Arm Medium
------------------------------
Gulsan Jha Nepal Cricket
Gulsan Jha
DOB : February 17, 2006
Role : Bowler
Batting : Left Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Sandeep Lamichhane Nepal Cricket
Sandeep Lamichhane
DOB : August 02, 2000
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Legbreak Googly
------------------------------
Lalit Rajbanshi Nepal Cricket
Lalit Rajbanshi
DOB : February 27, 1999
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
Mousom Dhakal Nepal Cricket
Mousom Dhakal
DOB : January 27, 2001
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Kishore Mahato Nepal Cricket
Kishore Mahato
DOB : April 02, 2000
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Sundeep Jora Nepal Cricket
Sundeep Jora
DOB : October 20, 2001
Role : Batsman
Batting : Right Hand Bat
Bowling : -
------------------------------
Anil Sah Nepal Cricket
Anil Sah
DOB : November 17, 1998
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Offbreak
------------------------------
Kamal Airee Nepal Cricket
Kamal Airee
DOB : December 19, 2000
Role : All Rounder
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Abinash Bohara Nepal Cricket
Abinash Bohara
DOB : July 30, 1997
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Right Arm Medium
------------------------------
Sagar Dhakal Nepal Cricket
Sagar Dhakal
DOB : December 14, 2001
Role : Bowler
Batting : Right Hand Bat
Bowling : Left Arm Orthodox
------------------------------
International Players Profile
India Cricket Players Profile
Australia Cricket Players Profile
South Africa Cricket Players Profile
New Zealand Cricket Players Profile
Sri Lanka Cricket Players Profile
England Cricket Players Profile
Pakistan Cricket Players Profile
West Indies Cricket Players Profile
Bangladesh Cricket Players Profile
Zimbabwe Cricket Players Profile
Afghanistan Cricket Players Profile
Ireland Cricket Players Profile
UAE Cricket Players Profile
Scotland Cricket Players Profile
Netherlands Cricket Players Profile
Nepal Cricket Players Profile
HongKong Cricket Players Profile
Canada Cricket Players Profile
Kenya Cricket Players Profile
USA Cricket Players Profile
Oman Cricket Players Profile
Papua New Guinea Cricket Players Profile
Namibia Cricket Players Profile
Jersey Cricket Players Profile
Cricwindow mobile application
Cricket live video

Useful Links

Social Media